Hur ser satsningar på digitalisering ut i jordbrukspolitiken efter 2020?

Den 29 november 2017 publicerade EU-kommissionen riktlinjerna för den gemensamma jordbrukspolitiken för tiden efter 2020. Som grund för den gemensamma jordbrukspolitiken pekar de ut tre huvudmål:

  • Främja en smart och motståndskraftig jordbrukssektor.
  • Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till EU:s miljö- och klimatmål.
  • Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområdena.

För att göra de framsteg i samhället som efterfrågas lyfter kommissionen behovet av att främja innovationer. Innovationer bygger bland annat på forskning och utveckling vilket motiverar att samhället gör satsningar inom den framtida jordbrukspolitiken i samverkan med forsknings- och innovationspolitiken.

shutterstock_713339464

Foto:Shutterstock

 

Teknisk utveckling och digitalisering är viktiga medel för att nå de mål som satts upp. Den nya tekniken gör det möjligt att minska mängden varor som används i produktionen vilket minskar jordbrukets påverkan på miljö och klimat samtidigt som det gynnar jordbrukarnas inkomster. Kommissionen konstaterar i meddelandet att tillgången till ny teknik är ojämnt spridd. Det är särskilt bland de små och medelstora företagen som insatser behöver göras för att få till stånd en snabbare utveckling. Kommissionen pekar också på att kunskap behöver spridas bland jordbrukarna för att innovationer ska få snabbare genomslag.

Min uppgift är bl.a. att bevaka utvecklingen av EU:s nya jordbrukspolitik och jag arbetar på enheten för handel och marknad. Under våren 2018 avser Kommissionen att komma med mer detaljerade förslag om hur den nya politiken ska tillämpas från och med 2021.

/Bengt Johnsson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s