Snålare körning med digital hjälp

Allt fler maskiner utrustas med sensorer och mätutrustning. Med den typen av digitala lösningar blir det lättare att till exempel få grepp om hur stor bränsleförbrukningen är. Du kan också hitta nya möjligheter att minska den. Möjligheterna kan illustreras med den lilla ”svarta lådan” (som i det här fallet är blå) ”LogMaster” från DataVäxt som gör det möjligt att samla in uppgifter från gårdens fordon och koppla dessa till arbetet på gårdens olika skiften och grödor. Uppgifterna är tillgängliga både i realtid och senare för uppföljning. Det här ger dig möjligheter att göra förändringar både under arbetets gång och senare i samband med planering av nya arbetsuppgifter. Det ger bra förutsättningar för att bränsleanvändningen  ska kunna effektiviseras. En sådan utveckling bidrar till  lantbruksföretagens konkurrenskraft och sparar samtidigt både bränsle och miljö. BlåBox (2)

Lantbruken blir allt större. Det känner säker många av er redan till. Den genomsnittliga arealen åkermark som brukades av heltidsjordbruk ökade från 97 till 121 hektar mellan åren 2007 och 2016 enligt Jordbruksverkets statistik.
I takt med att arealerna blir större på företagen ökar behovet av maskiner med hög kapacitet. Fler och längre transporter är en annan vanlig följd av att företagen brukar större arealer. Det syns om inte annat på företagens användning av drivmedel. Enligt statistik från 2013 använder jordbruket 268 570 kubikmeter diesel till bland annat traktorer och andra maskiner.

Många jordbruksföretag arbetar aktivt med att minska sin användning av bränsle. Bränsleförbrukning vägs in när det är dags för nyinvesteringar och många deltar i Greppa Näringens rådgivning om hur energianvändningen kan bli effektivare. Några prövar odlingssystem med mindre jordbearbetning och andra utbildningar sig i sparsam körning.  Kurser i sparsam körning ordnas runt om i landet. Sådana här och andra liknande åtgärder är viktiga. Det är svårt att säga exakt hur mycket åtgärderna påverkat utvecklingen, men jordbrukets användning av diesel har i alla fall gått ner de senaste årtiondena enligt statistiken.

Tillsammans med mina kollegor på Jordbruksverkets rådgivningsenheter arbetar jag med rådgivning och kompetensutveckling. Vi genomför  projekt inom sju olika områden. Projekten finansieras från det svenska landsbygdsprogrammet. Minskad klimatpåverkan och förnybar energi, Greppa Näringen är ett par av områdena.

/Magnus Franzén

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s