Sista inlägget i bloggen

 

Jordbruksverket är utsedd till utvecklingsmyndighet för ett av regeringens fyra uppdrag kring digitalisering och ska verka för en smartare livsmedelskedja. Bloggen har varit en del i arbetet med det uppdraget. I och med att uppdragen ska slutredovisas i början av 2019 kommer vi inte längre uppdatera bloggen. Den kommer dock att finnas kvar ett tag så att inlägg går att söka fram.

untitled

Foto: Shutterstock

Digitalisering av lantbruket är viktigt för att stärka konkurrenskraften. Nya digitala lösningar som underlättar eller effektiviserar vardagen för lantbruket utvecklas hela tiden och vi har bara sett början. Det finns stort behov av att sprida kunskap om möjligheter som finns för svenska lantbruksföretag och även vad olika aktörer gör för att öka kunskapen. Det är viktigt att hitta synergier och möjliga samverkansformer i det arbetet och att undvika dubbelarbete. Det är det vi har velat bidra till med hjälp av den här bloggen.

Tack för att ni har läst! Finns det tankar och funderingar får ni gärna höra av er till mig eller någon annan av skribenterna i denna blogg.

/Anne Hansson

 

Digitala lösningar för att enklare starta och driva företag i livsmedelskedjan

Det är mycket att tänka på för dem som vill starta och driva företag i livsmedelskedjan. För att göra det lite enklare lanserar vi idag en guide som samlar de myndighetskontakter som behöver tas. Först ut är en guide för företag i biodlar- och honungsbranschen. I början av nästa år kommer en liknande lösning för vattenbruksföretag.  Guiderna finns på portalen verksamt.se.

får mobil

Foto: Carl Johansson

Pilotbranscherna är en sorts motvikter. Biodlar- och honungsbranschen är ganska enkel att starta företag inom, medan för vattenbruk kan det krävas över 40 olika tillstånd. Nästa år ska vi kartlägga hur vi kan skala upp guidestöd och tjänster så att fler branscher inom livsmedelskedjan kan inkluderas i lösningen på ett effektivt sätt.

Guiden har tagits fram i samarbete med mellan Jordbruksverket, Tillväxtverket samt Livsmedelsverket och är en del av handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin.

/Anne Hansson