Om den här bloggen

Digitalisering av lantbruket är viktigt för att stärka konkurrenskraften. Nya digitala lösningar som underlättar eller effektiviserar vardagen för lantbruket utvecklas hela tiden. Genom bloggen vill vi sprida kunskap om möjligheter som finns för svenska lantbruksföretag.

Jordbruksverket är utsedd till utvecklingsmyndighet för ett av regeringens fyra uppdrag kring digitalisering och ska verka för en smartare livsmedelskedja. Bloggen är en del i arbetet med uppdraget.

Vi som skriver i bloggen arbetar med olika frågor på Jordbruksverket och kommer att lyfta fram vad vi gör för att utveckla och stärka konkurrenskraften genom digitalisering.

Genom bloggen vill vi ha utbyte av kunskap och dialog med dig, företagare, branschföreträdare, myndighetsperson eller forskare. Har du någon idé eller ett tips som vi kan sprida genom bloggen, kontakta oss på adressen digitaltforst@jordbruksverket.se.